Login

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων», με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση, με τίτλο «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων στο Νομό Κυκλάδων», που έχει σαν στόχο τη βελτίωση και αύξηση της απασχόλησης και την προώθηση της επιχειρηματικότητας για 80 ωφελούμενους στα νησιά Σύρος, Νάξος & Άνδρος, ενημερώνει ότι:

Ολοκληρώθηκε η Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελούμενων & Εργοδοτών σε θέματα Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας με έμφαση στην Κοινωνική Οικονομία, Νομικής Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης. Η ομάδα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Συμβουλευτικής σε συνεργασία με τους ωφελουμένους κατέγραψε τις επιχειρηματικές ιδέες, και συζήτησε τους τρόπους που θα μπορούσε να μετατραπεί η επιχειρηματική ιδέα τους σε επιχειρηματικό σχέδιο με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης. Δημιουργήθηκε διαδικτυακή βάση για την παρακολούθηση της εξέλιξης και αλληλεπίδρασης των ωφελουμένων, την ανάπτυξη διαδραστικότητας μεταξύ στελεχών και εκπαιδευομένων και τροφοδοτήθηκε με το αντίστοιχο υλικό.

Ερμούπολη,11/11/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταβληθήκαν στο σύνολο τους τα εκπαιδευτικά επιδόματα και για τους 80 ωφελουμένους που παρακολούθησαν την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση, «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων στο Νομό Κυκλάδων» που ολοκληρώνεται στο τέλος Νοέμβριου.

Το σχέδιο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» στην οποία συμμετέχουν το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου ως συντονιστής εταίρος, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Κυκλάδων και το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΚΕΚ Επίκεντρον.

Το Τοπικό Σχέδιο περιελάμβανε μια σειρά δράσεων, με στόχο την ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας. Ήδη τριάντα δυο ωφελούμενοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εργασίας ενώ έχουν συνταχθεί επτά επιχειρηματικά σχεδία για την ίδρυση έξι ατομικών επιχειρήσεων και μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με αντικείμενο τον εναλλακτικό τουρισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, http://www.cycladespartnership.gr ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22810-82815.

Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη
Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος Β’
Πρόεδρος Δ.Σ.

Ερμούπολη, 27/10/2015

Δελτίο Τύπου Ημερίδας
«Κοινωνική Οικονομία: Μία εναλλακτική πρόταση»

Ο τελικός απολογισμός του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων στο Νομό Κυκλάδων», παρουσιάστηκε στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Μ. Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Σύρο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» στην οποία συμμετέχουν το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, ως συντονιστής εταίρος, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Κυκλάδων και το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΚΕΚ Επίκεντρον.

Βασικός στόχος του Τοπικού Σχεδίου Δράσης, είναι η εργασιακή και επιχειρηματική και κατ’ επέκταση η κοινωνική ένταξη 80 ανέργων, οι οποίοι αφού ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους μέσω των δράσεων Συμβουλευτικής και Κατάρτισης, απέκτησαν τις δεξιότητες και τα προσόντα για να μπορέσουν να προσληφθούν σε επιχειρήσεις, ή να επιδοτηθούν από επενδυτικά προγράμματα για να ιδρύσουν τις δικές τους.

Όπως αναλυτικά παρουσίασε ο αντιπρόεδρος του συντονιστή φορέα Νίκος Χρυσίνης, τριάντα δυο ωφελούμενοι τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας στον τομέα του Τουρισμού, σε ξενοδοχεία, στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο, ενώ δέκα τοποθετηθήκαν σε φορείς του δημοσίου μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας. Έχουν συνταχθεί επτά επιχειρηματικά σχεδία για την ίδρυση έξι ατομικών επιχειρήσεων και μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με αντικείμενο τον εναλλακτικό τουρισμό και τις περιπατητικές διαδρομές.

Απ´ την πλευρά της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων, ο Μηχανικός Πληροφορικής Βαγγέλης Λιγνός παρουσίασε την ιστοσελίδα και τον τρόπο ηλεκτρονικής δικτύωσης του Τοπικού Σχεδίου Δράσης, ενώ ο οικονομολόγος και στέλεχος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.) Δημήτρης Φεγγίτης επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση των καλών πρακτικών Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

Ο ψυχολόγος κ. Paolo Brusa, εκ μέρους του διακρατικού εταίρου του Δήμου Collegno Τορίνο-Ιταλίας, παρουσίασε το μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας στην Ιταλία και αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μιας κοινωνικής επιχείρησης. Τέλος αναφέρθηκε στους τρόπους που ο Δήμος Gollegno αξιοποιεί το κοινωνικό κεφάλαιο και άλλους πόρους για την στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και τους θεσμούς αλληλεγγύης.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στις εισηγήσεις της ημερίδας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης http://www.cycladespartnership.gr ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22810-82815.

Ερμούπολη, 23/10/2015

Δελτίο τύπου

Διακρατική συνεργασία για την Κοινωνική Οικονομία

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, ως συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» και το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων πραγματοποίησαν τριήμερη επίσκεψη στον Δήμο Collegno-Τορίνο της Ιταλίας.

Στόχος της επίσκεψης ήταν ο εντοπισμός η και ανάδειξη  καλών πρακτικών και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Στην επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 15 έως 18 Οκτωβρίου 2015, συμμετείχαν ωφελούμενοι του έργου και στελέχη των δυο οργανισμών οι οποίοι έγιναν δεκτοί από τον δήμαρχο του Collegno και ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα δημιουργίας και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας που υλοποιείται στην περιοχή.

Στην συνέχεια επισκέφτηκαν κοινωνικές επιχειρήσεις και δομές που στεγάζονται σε χώρους  που έχουν παραχωρηθεί από τον δήμο και στους οποίους λειτουργούν, ξενώνας βραχείας παραμονής για μετανάστες, χώροι φιλοξενίας και στέγασης για οικονομικά αδύναμους για χρονικό διάστημα έως και δυο έτη  με χαμηλό κόστος, εστιατόριο, παιδικός σταθμός, αγροτικός συνεταιρισμός και αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Τέλος ενημερώθηκαν  για τις  προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μιας κοινωνικής επιχείρησης  και τους τρόπους που ο δήμος αξιοποιεί το κοινωνικό κεφάλαιο και άλλους πόρους και για την στήριξη της κοινωνικής οικονομία και τους θεσμούς αλληλεγγύης.

Η διακρατική συνεργασία για την Κοινωνική Οικονομία εντάσσεται στα πλαίσια της Δράσης 6 «Διακρατικότητα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» της Πράξης «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων» που υλοποιεί η Α.Σ. «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης http://www.cycladespartnership.gr ή στο τηλέφωνο 22810-82815.

Επιχειρήσεις Που Προσφέρουν Θέσεις Εργασίας Στους Ωφελούμενους

Συνδεδεμένοι

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας ένας επισκέπτης και κανένα μέλος

Στατιστικα

Εμφανίσεις Άρθρων
64946
Κύλιση στην Αρχή